PODPORNO OKOLJE ZA STAREJŠE

Pregled teme

Tema, ki je pred vami, se osredotoča predvsem na razumevanje starejših kot spolnih bitij in predvsem na ozaveščanje o pomenu spolnosti na kakovost življenja starejših. V okviru teme bomo obravnavali pomen podpore družine in zdravstvenih delavcev pri doseganju ciljev, povezanih z aktivnim spolnim življenjem starejših. Tema izpostavlja tudi pomen ozaveščenosti družine v povezavi s spolnostjo starejših ter potrebno znanje, ki ga morajo imeti ljudje, ki imajo v svoji bližini starejšo osebo, da lahko uspešno podprejo svojega starejšega družinskega člana.

Cilji in naloge

Učni izidi

Po uspešnem zaključku te teme boste:

  • Razumeli pomen osnovnih potreb starejših glede spolnosti in intimnosti.
  • Razumeli osnovna dejstva o staranju in pomenu spolnosti za starejše.
  • Prepoznali pomen spolnosti starejših za njihovo zdravo in srečno življenje.
  • Spoznali glavne prednosti aktivnega in sofisticiranega spolnega življenja za višjo kakovost življenja starejših.
  • Spoznali, kaj starejši potrebujejo za učinkovito izražanje svoje spolnosti.

Module 3.1

Podpora družine in zdravstvenih delavcev

Podpora družine in zdravstvenih delavcev

Aktivna spolnost je pogoj za višjo kakovost življenja in dobro počutje starejših ljudi. Potreba in želja po izražanju spolnosti se nadaljuje tudi v starosti. Okolje, v katerem živijo starejši ni vedno naklonjeno izražanju njihove spolnosti, zato sta izobraževanje in ozaveščanje ljudi, ki živijo s starejšimi ali s katerimi se starejši družijo, zelo pomembna. Izziv izražanja spolnosti in zadovoljstva je še posebej težaven za osebe z demenco, ki živijo tako doma kot v institucionalnem okolju. Obstaja orodje, ki omogoča, da okolje, v katerem živijo starejši, oceni ustreznost podpornih mehanizmov za izražanje spolnosti starejših in v primeru slabe ocene predlaga ukrepe za izboljšanje (Bauer, Fetherstonhaugh, Tarzia, Nay in Beattie, 2014).

V veliki večini je okolje krivo, da starejši zanemarjajo spolnost in se ji celo izogibajo. V raziskavi so ženske glede svojega odnosa do spolnosti izpostavile, da so otroci razlog, da se ne ukvarjajo z odnosi in spolnostjo, saj bi se jih v tem primeru izogibali ali celo prekinili stike z njimi (da Silva, Pelzer in da Silva Neutzling, 2019).

Zaradi kakovosti življenja starejših se je v zadnjem desetletju povečalo tudi znanje o spolnosti v starosti. Spolnost je treba obravnavati kot bistveno sestavino človekovega obstoja, ki se razlikuje glede na družbeni, kulturni in verski kontekst (Evangelista idr., 2019).

Spolnost je več kot le telesni stik, je kombinacija užitka, odnosne harmonije, naklonjenosti, kulturnih in družbenih vidikov. Spolnost je prisotna v različnih življenjskih obdobjih moških in žensk, vključno z mladostjo, odraslostjo in med starejšimi, zato jo je treba v vsakem življenjskem obdobju obravnavati na različne načine. Predsodki in miti o spolnosti v starosti so še vedno zelo prisotni. Obstaja prepričanje, da je spolnost omejena na mlade, kar prispeva k ideji, da je spolnost v starosti nenavadna in nemoralna praksa. Družba na splošno obravnava starejše odrasle kot aseksualna bitja, ki redko uresničujejo svojo spolnost. Zato se zdravstveno osebje tega vprašanja običajno ne zavedajo, kar pa povečuje ranljivost te populacije (Evangelista idr., 2019).

Podpora družine

Družine in družinske člane starejših je treba ustrezno poučiti tudi o pomenu spolnosti za kakovost življenja starejših. Le tako bodo lahko podprli svoje starejše člane in razumeli njihove spolne potrebe.

Zdravstvena stroka mora pripraviti ustrezne in primerne informacije, ki bodo družinam v oporo. Izobraževanje o spolnosti in pravicah starejših odraslih je ključnega pomena za razumevanje tega področja. Zagotoviti je treba tudi razpoložljivost kvalificirane podpore družinam in dostopnost pisnih informacij o spolnosti (v obliki, ki jo razumejo družinski člani in družina) (Bauer, Fetherstonhaugh, Tarzia, Nay in Beattie, 2014).

Podpora zdravstvenih delavcev

Če želimo ustvariti dobre pogoje za starejše v starosti, morajo biti zdravstveni delavci pozorni in pripravljeni zagotoviti potrebno podporo starejšim glede intenzivnosti telesnih sprememb in drugih bioloških dejavnikov, ki vplivajo na spolnost. Izjemno pomembno je tudi, da so zdravstveni delavci brez predsodkov. Poleg tega je bistveno, da starejših ne obravnavajo kot degenerativna bitja. Zato je njihova naloga, da ustvarijo razmere, ki spodbujajo samospoštovanje, se pogovarjajo o spolnosti in brez zadrege odgovarjajo na morebitna vprašanja ter tako vplivajo na bolnikovo biopsihosocialno počutje (Evangelista idr., 2019).

Študija med medicinskimi sestrami je pokazala, da ima večina medicinskih sester znanje o spolnosti v starosti, vendar še vedno velja, da je odnos do spolnosti v starosti konservativen. Zato je treba poudariti načine, kako strokovnjaki dojemajo in konceptualizirajo to tematiko ter dejstvo, da so na tem področju še vedno prisotni strah, predsodki, sram in napačne ideologije. Vse to je treba obravnavati kot ovire, ki jih je treba odpraviti in vpeljati v procese zdravstvene vzgoje. Rezultati te raziskave kažejo tudi na pomen in potrebo po izvajanju nadaljnjih izobraževalnih strategij z namenom izboljšanja znanja in prakse medicinskih sester (Evangelista idr., 2019).

Video viri

Modul 3.2

Opolnomočenje družine

Pomen opolnomočenja družine

V družinah je treba vzpostaviti pozitivno komunikacijo med družinskimi člani, po možnosti s pomočjo družinskega zdravnika. Starejši ljudje potrebujejo podporo družine pri vzpostavljanju pozitivnih odnosov, komunikacijo z drugimi ljudmi, tudi o spolnosti in možnost, da se lahko obrnejo na zdravnike primarne zdravstvenee oskrbe, da se pogovorijo tudi o spolno prenosljivih boleznih. Čeprav lahko od zdravnikov pričakujemo, da bodo obravnavali vse pomembne vidike dobrega počutja naših bližnjih, se nekateri zdravniki izogibajo tej temi, ker jim je neprijetno govoriti o njej s svojimi bolniki. Morda se tudi motijo, če menijo, da starejši ljudje niso spolno aktivni.

Zaradi teh težav je nujno, da se družine in družinski člani poučijo o nevarnostih spolno prenosljivih bolezni. Priporočljivo je tudi, da se za starejše odrasle uvedejo celoviti ukrepi spolne vzgoje.

Spoznavanje novih ljudi in vzpostavljanje novih vezi, ki bi vodile v spolnost, sta dejavnosti, ki sta že sami po sebi stresni, zato mora družina ustvariti varno in podporno okolje, v katerem se bodo starejši počutili sprejete in normalne v svoji želji po izražanju spolne sle.

Zato mora družina zagotoviti:

  • Razumevanje želje starejše osebe po spolnosti.
  • Pomoč pri zagotavljanju varne spolnosti.
  • Ustvarjanje varnega okolja za spolne aktivnosti brez motečih dejavnikov.
  • Sprejemanje starejšega družinskega člana v njegovi želji po spolnosti in harmoniji z izbranim partnerjem.

Modul 3.3

Učne potrebe družine

Zakaj je seks najboljše zdravilo za starejše?

Intimnost je v starosti izredno pomembna, je brezčasna in vključuje več kot le spolnost. Fizični dotik, objem ali držanje za roke prinašajo v življenje starejše osebe številne pozitivne elemente za zdravje in odnose. Dokazano je, da lahko starejši uživajo v spolnosti in različnih spolnih dejavnostih tako dolgo, kot si želijo. Doseči je potrebno, da bodo spolno zadovoljni in v svoji spolnosti uživali še dolgo po srednjih letih.

Poleg tega se lahko spolnost s staranjem ne le izboljša, ampak prinaša tudi številne koristi za zdravje. S starostjo se poveča samozavest, boljše poznavanje sebe in svojih želja. S starostjo pridemo do točke, ko so otroci odrasli in življenje postane lažje, manj stresno in imamo več prostega časa. Pozitivna naravnanost in odprt odnos do spolnosti vodita k obnovljeni pozitivni telesni podobi in občutku lastne vrednosti (Nurse Next Door Professional Home Care Services Inc., 2020).

Raziskovalci so dokazali, da je spolna aktivnost povezana z boljšim počutjem starejših in z večjim veseljem do življenja (Green, 2018).

Na velikem reprezentativnem vzorcu starejših je bilo dokazano, da sta spolna aktivnost in občutek čustvene bližine s partnerjem med spolno aktivnostjo povezana z večjim veseljem do življenja tako pri moških kot pri ženskah. Moški, ki so imeli težave s spolnostjo ali so bili zaskrbljeni zaradi svojega spolnega življenja, so dosledno poročali o nižji stopnji uživanja v življenju. Te ugotovitve so izredno pomembne za družinske člane ter zdravstvene delavce in negovalce, saj poudarjajo dejstvo, da starejši ljudje niso aseksualni in da je aktivno spolno življenje povezano z boljšim splošnim počutjem. Naloga zdravstvenih delavcev je, da starejše ozaveščajo in izobražujejo o pomenu spolnosti, o uvajanju novih spolnih položajev in raziskovanju različnih vrst spolnih aktivnosti ter jih spodbujajo k spolnim aktivnostim. Pomembno je, da so vključeni v razprave o spolnosti v poznejšem življenjskem obdobju, saj bi le tako pomagali odpraviti napačna prepričanja o spolnosti pri starejših, da bi le ti lahko živeli bolj zadovoljno življenje. Raziskave kažejo, da bi bilo zelo koristno, če bi zdravniki geriatrične paciente redno spraševali o njihovi spolni aktivnosti in jim nudili pomoč pri spolnih težavah (Smith idr., 2019).

Predstavitve

Staranje in spolnost - problem št. 1 in rešitev (Fraser, 2020)

Predavatelj: dr: Cheryl Fraser

Klikni tukaj za prepis

Glosar in kratice

Oskrba na domu - Oskrba na domu je podpora in z njo povezane storitve, ki se zagotavljajo na (običajnih) domovih posameznikov (AGE Platform Europe, 2023).

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.

sl_SISlovenian
Scroll to Top