Dobrodošli na

MOOC

Dobrodošli na spletni učni platformi projekta EduSexAge - "Education for healthy sexuality in older age." Na tej platformi boste našli učne vire za starejše učeče se odrasle, v starostni skupini nad 65 let, kakor tudi za predavatelje in skrbnike, ki jih podpirajo. S pomočjo virov na tej platformi je naš cilj nuditi širok spekter pedagoških pomagal za spopadanje s temami kot so socializacija, samozavest, osamljenost in ohranjanje aktivnega spolnega življenja v starosti. Nadalje je naš namen spopadanje s stereotipi in napačnimi mišljenji povezanimi s spolnim zdravjem in s spolnimi aktivnostmi starejših ter nudenje točnih in zanesljivih virov za predavatelje in oskrbovalce starejših odraslih, ki bodo te vsebine lahko delili v varnem in prijaznem okolju.

Projektni rezultati

PR2- Edusexage tečaj za opolnomočenje starostnikov

PR3 - Edusexage tečaj za zdravstvene in socialne delavce ter druge skrbnike

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.Številka projekta: 2021-1-FR01-KA220-ADU-000026431

sl_SISlovenian
Scroll to Top