ethical aspects of elderly’s sexuality

Pregled teme

V okviru te teme se osredotočamo na pomen etičnih vidikov spolnosti v starosti in pomen etičnih pravic ter dilem, ki se pojavljajo v okviru izražanja spolnosti starejših. Etične dileme so izrazitejše, kadar ima starejša oseba zmanjšane kognitivne sposobnosti ali je bolna.

Cilji in naloge

Učni izidi

Po uspešnem zaključku te teme boste:

  • Þ    Razumeli etične vidike spolnosti starejših.
  • Þ    Razumeli osnovne etične pravic v starosti.
  • Þ    Razumeli pomen izražanja zdrave spolnosti.
  • Þ    Prepoznali neetično vedenje v zvezi s spolnostjo starejših ljudi.

Modul 4.1

Koncept spolne etike in kognitivne motnje

Etične pravice: spolna aktivnost, zaščita in ugotavljanje sposobnosti

Zaposleni v zdravstveni negi v domovih za starejše se pogosto soočajo z etičnimi dilemami, zlasti v zvezi z dementnimi pacienti. Mnogi poročajo o težavah, zmedenosti, zadregi, sramu, nemoči in tudi negativnih komentarjih, ko naletijo na spolnost med pacienti različnega ali istega spola, med pacienti in zdravstvenimi delavci ali med pacienti in obiskovalci. Nelagoden položaj in zadrega, povezana s spolnostjo, se pojavljata med zdravstvenimi delavci, obiskovalci in tudi družinskimi člani. Posledica vsega tega je, da so starejši obravnavani kot otroci in ločeni od svojih partnerjev. Zaradi tega so starejši bolniki jezni, celo agresivni. Glavna dilema, s katero se soočajo zdravstveni delavci je, kako zaščititi starostnika in njegovo dostojanstvo, hkrati pa izpolniti njegovo željo po zadovoljitvi spolnih potreb (Ehrenfeld, Tabak, Bronner in Bergman, 1997).

Ko se ukvarjamo s problematiko spolnega vedenja stanovalcev z demenco, imamo v mislih temeljne pravice bolnikov. Odvisno od posamezne države morajo osebe doseči določeno starost za privolitev v spolne aktivnosti. To je starost, pri kateri se domneva, da so sposobne privolitve, če ni dokazov o nasprotnem. Prvič, zaradi spoštovanja oseb, njihove avtonomije in zasebnosti je treba pri dementnih pacientih zagotoviti pravico do ustrezne prilagoditve za sporazumne spolne odnose. Drugič, zavedati se je treba, da ima vsaka oseba pravico, da ni izpostavljena spolni agresiji brez privolitve. Večina spolnih zlorab, ki vključujejo fizične spolne stike brez privolitve, ki ne pomenijo nujno fizičnega spolnega odnosa, se dogaja v domovih za ostarele in vključuje spolno agresijo med samimi stanovalci. Nujno je, da se vodje domov za starejše zavedajo svoje odgovornosti in da so dolžni sprejeti ukrepe za zmanjšanje tveganja neželenih spolnih stikov, ki lahko vodijo v zlorabo. Glede na veliko razširjenost demence je treba uvesti postopke za ugotavljanje sposobnosti privolitve v spolne odnose pri starejših osebah z demenco. Ta dejstva kažejo na tretjo pravico, pravico do verodostojnega postopka, s katerim strokovnjaki ocenijo sposobnost privolitve spolno aktivnih posameznikov z demenco (The society for post-acute and long-term care medicine, 2016).

Kognitivna oviranost in spolnost

Nekaj dejstev:

  • Osebe s kognitivnimi motnjami lahko svojo spolnost izražajo na zadovoljive načine.
  • Odnosi in podpora drugih ljudi so bistvenega pomena za pomoč osebam z demenco pri vzpostavljanju zdravih osebnih in spolnih odnosov.
  • Spolna zloraba ali izkoriščanje sta vedno nesprejemljiva in ju je treba vedno obravnavati kot zelo resno kaznivo dejanje (Department of Health, State Government of Victoria, Australia, 2023).

Zelo pomembno se je zavedati, da je spolnost ključni del človeške narave. To pomeni, da osebe s kognitivnimi motnjami doživljajo enako paleto spolnih misli, odnosov, čustev, želja, fantazij in dejavnosti kot vsi drugi. Da pa bi lahko to razumeli in bili čim bolj uspešno spolno aktivni, mora imeti vsakdo ustrezne informacije že od otroštva.

Spolnost vključuje psihološke, biološke in družbene vidike, vendar nanjo vplivajo tudi vrednote in stališča posameznika. V otroštvu in adolescenci spolno dozorevamo, spolnost pa je ključni del posameznikove identitete.

Pozitivna spolnost mora temeljiti na zdravem samospoštovanju in spoštovanju drugih.

  • Osebe s kognitivnimi motnjami imajo lahko koristne osebne odnose, vendar bodo nekatere potrebovale dodatno podporo pri razvijanju odnosov, raziskovanju in izražanju spolnosti ter dostopu do informacij in storitev na področju spolnega zdravja. (Ministrstvo za zdravje, vlada zvezne države Viktorija, Avstralija, 2023).

Glosar in kratice

  • Zloraba starejših – Izraz »zloraba starejših« se uporablja za opis enkratnega ali ponavljajočega se dejanja ali pomanjkanja ustreznega ukrepanja, ki starejši osebi povzroča škodo ali stisko in tako krši njene človekove pravice. Vključuje lahko fizično, psihično in spolno zlorabo kot tudi finančno izkoriščanje in zanemarjanje. Zlorabe starejših se dogajajo povsod, tudi doma v družinskem okolju, pri zdravstvenih in socialnih službah ali v ustanovah za oskrbo. Lahko je namerna ali nenamerna ("slaba oskrba") (AGE Platform Europe, 2023).

Modul 4.2

Etika, spolnost in starost

Etični vidiki spolnosti v starosti

Glavna definicija etike ali moralne filozofije vključuje sistematizacijo, obrambo in priporočanje konceptov pravilnega in napačnega ravnanja (Parmar, 2021). Etika se ukvarja z vprašanji človeške morale in opredelitvijo pojmov, kot so dobro in zlo, prav in narobe, krepost in vrlina, pravičnost in zločin (Flexner, 1993).

Razpoložljivost partnerjev ima pomembno vlogo pri doživljanju spolnosti pri starejših. Dejstvo je, da ženske po vsem svetu živijo dlje kot moški. Zato imajo starejši moški v nasprotju s starejšimi ženskami bistveno več možnosti za partnerstvo z nasprotnim spolom in za prakticiranje spolnosti (Carr, 2004). Približno štiri od petih žensk, starejših od 75 let, nimajo moških spolnih partnerjev. Nasprotno pa ima več kot 60 % moških v isti starostni skupini žensko partnerko. Omenjena razlika ima velike posledice za osebno in javno zdravje. S pojavom zdravil na recept, ki moškim pomagajo doseči erekcijo (viagra), so starejši moški bolj spolno aktivni. Težave v javnem zdravstvu so še večje, saj starejši moški iščejo storitve prostitutk in spolno prenosljive bolezni, vključno z virusom HIV, prinašajo svojim starejšim partnerkam (Nack, 2006).

Za starejše, ki trpijo za demenco, je vse še težje. V zakonu, v katerem eden od zakoncev zboli za demenco, se zelo hitro pojavijo moralne in etične dileme. Dogaja se, da zdravi partnerji vse pogosteje zapuščajo zakon, ker niso čustveno izpolnjeni, njihove potrebe pa začnejo naraščati. Posledično posamezniki zaradi bolezni čutijo krivdo, neodobravanje družinskih članov, prijateljev, ki nimajo znanja in občutka, kako ravnati z dementno osebo (Wornell, 2014). Z naraščanjem števila institucij, ki se ukvarjajo z dementnimi bolniki, kot so zavodi za starejše, pa tudi v domačem okolju, se briše meja med varovanjem pred zanemarjanjem in zlorabo stanovalcev, zlasti tistih z demenco (Wornell, 2014). To je še posebej očitno, ko gre za spolnost v dolgotrajni oskrbi in eden od primerov zanemarjanja je prepoved izražanje spolnosti in mnenja stanovalcev. Tudi nepriprava stanovalcev na nezaželene spolne aktivnosti drugih stanovalcev spet predstavlja zlorabo. V tem primeru lahko pride do zlorabe tako s strani člana zdravstvenega in drugega osebja ali drugega člana ali stanovalca do preprostega primera zamenjave identitete pri zmedenem bolniku z demenco.

Etična dilema se pojavlja tudi pri uporabi zdravil za povečanje ali zmanjšanje spolne sle v starosti. Študija je pokazala, da se spolna aktivnost z leti zmanjšuje, vendar se pri ljudeh, starejših od 50 let, še vedno nadaljuje (Kalra, Subramanyam in Pinto, 2011). Pri spolnosti so pomembne tudi moralne in kulturne vrednote, ki lahko prav tako motijo normalen proces spolnosti v starosti. Spolno aktivna starejša ženska lahko meni, da je njeno spolno izražanje kulturno neprimerno za njeno starost, zato lahko zdravnika prosi za zdravila, ki ji bodo pomagala zmanjšati spolno željo. V tem primeru se za zdravnika pojavi etična dilema, saj ima spoštovanje pacientove avtonomije prednost, vendar ima lahko predpisovanje zdravil v starosti tudi negativne posledice (Fujisawa in Sawada, 2004).

Video viri

Predstavitve

  • Etika spolnosti in staranja (mmlearn.org, 2013) Predavatelj: mmlearn

Klikni tukaj za prepis

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.

sl_SISlovenian
Scroll to Top